Prof. Dr. Güler Aksoy, Prof. Dr. Nevin Kanan, Prof. Dr. Neriman Akyolcu Cerrahi Hastalıkları
Prof. Dr. Güler Aksoy, Prof. Dr. Nevin Kanan, Prof. Dr. Neriman Akyolcu Cerrahi Hastalıkları

Cerrahi Hemşireliği I - 5. Baskı (9786053356561)

Yayın Tarihi:  Ekim 2023
Sayfa Sayısı: 448 Sayfa
Baskı Sayısı: 4. Baskı

Hızlı gelişim ve değişim içinde olan dünyamızda tıp bilimlerinde izlenen bilimsel ve teknolojik gelişmeler, tanı, tedavi ve bakım girişimlerinde insanlığın yararına olan farklı/yeni uygulamaları da beraberinde getirmiştir. Tıptaki bu gelişmelerden en büyük payı alan, kuşkusuz gerek araç-gereç, gerekse yöntem açısından gelişim ve değişimin sıkça yaşandığı cerrahi birimler olmuş, bağlı olarak cerrahi hemşirelik uygulamalarında da nitelik ve nicelik açısından farklılıklar/ yenilikler gözlenmiştir.

            Bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel yönden iyilik halinde olmasını içeren sağlıklı olmanın bir koşulu da uyum, yeterlik ve zorlanmalarla baş edebilecek güçte olmayı gerektirmektedir. Cerrahi girişim nedeniyle sağlığı bozulan bireyler, değişik sorunların yanı sıra kendilerine yeterli olamamakta, yardıma gereksinim duymakta, değişik korkular duyumsamakta ve bazı kayıplar yaşayabilmektedir. Tüm hemşirelik girişimlerinde olduğu gibi yardım etme ilkesine temellendirilen cerrahi hemşireliğinde, bakım girişimleri, hasta/ailelerin bireyselliğini dikkate alarak beklentilerine yanıt vermeyi, temel gereksinimlerine insancıl duygularla yaklaşmayı ve etik ilkeleri korumayı gerektirir.

            Modern dünyada, sosyal olarak en geçerli öğrenim davranışının, öğrenmenin bir süreç olarak öğrenildiği davranış olduğu ve bu davranışın sürekli olarak yeni deneyimlere açık olmayı ve değişim süreçlerini izlemeyi gerektirdiği belirtilir. Bu gerçekten yola çıkarak, uzun yılların birikimini yansıtmaya çalıştığımız bu kitabın, lisans öğrencileri kadar lisans üstü öğrencileri ile tüm cerrahi birimlerde görev alan meslek üyelerine yararlı olmasını diliyor; sınırlı sayıda olan Türkçe hemşirelik literatürüne yeni bir kaynak kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. Cerrahi hemşireliğine özgü temel konuların yer aldığı, “Cerrahi Hemşireliği I” kitabının genişletilmiş (11 bölüm) 2. baskısını izleyen süreçte 3. baskısını takiben bazı düzeltme/ iyileştirmeleri de içeren 4. baskısından sonra alanında tercih edilen bir kitap olmanın göstergesi olarak 5. baskısını siz okuyucularımıza sunmaktan büyük mutluluk duymaktayız.

            Öncelikle tercihiniz ile emeğimizi anlamlı kılan siz okuyucularımıza, değerli katkıları ile basım aşamasını hızlandıran Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerine, kitabın basımında sorumluluk alan başta Hakkı ÇAKIR olmak üzere Nobel Tıp Kitabevleri çalışanlarına içtenlikle teşekkür ederiz.

Saygı ve sevgi ile...

Prof. Dr. Güler AKSOY

Prof. Dr. Nevin KANAN

Prof. Dr. Neriman AKYOLCU

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR